UWAGA! Sklep jest w trakcie 'wygaszania' w związku z czym została wyłączona możliwość rejestracji/zakupów.

Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do odwiedzenia nowej wersji sklepu dostępnej pod adresem sklep.budosprzet.pl

Zmiana, rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z całości zamówienia, do momentu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta, które jest czynne w godzinach od 7:30 – 15:30 (nr telefonu 32 3889961 dla telefonów stacjonarnych i komórkowych – opłata według stawki operatora). Budosprzęt Sp. z o.o. zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia rezygnacji, wszystkie dokonane przez Klienta na rzecz Budosprzęt Sp. z o.o. płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta.
 2. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w ciągu 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
 3. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jak również dostępnego na stronach Sklepu Internetowego – Formularz-Odstąpienie.
 4. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy w Sklepie Internetowym mogą być składane na piśmie (na adres: Budosprzęt Sp. z o.o., ul. Siemianowicka 105c, 41-902 Bytom) lub za pomocą poczty elektronicznej (adres e–mail: poczta@budomarket.net).
 5. Budosprzęt Sp. z o.o. przesyła niezwłocznie za pomocą poczty elektronicznej Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.
 6. Budosprzęt Sp. z o.o. zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Klienta na rzecz Budosprzęt Sp. z o.o. płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 7. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty jakiego użył Klient, tj. na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za Towar . W razie, gdy Klient zapłacił za Towar gotówką przy odbiorze, to zwrot płatności następuje na wskazany przez Klienta za pomocą formularza e–mail numer rachunku bankowego, co nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami i wymaga wyraźnej zgody Klienta.
 8. Klient ma obowiązek zwrócić towar Budosprzęt Sp. z o.o. lub przekazać go osobie upoważnionej przez Budosprzęt Sp. z o.o. do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 9. Towar należy przesłać na adres: Budosprzęt Sp. z o.o., ul. Siemianowicka 105c, 41-902 Bytom wraz z fakturą VAT lub innym dokumentem potwierdzającym nabycie Towaru w Sklepie Internetowym.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Zwroty

 1. WYPEŁNIJ FORMULARZ ZWROTU
  • Wypełnij formularz zwrotu, dostępny na naszej stronie (pobierz i wypełnij),
  • Wypełniony formularz prosimy odesłać drogą elektroniczną na email poczta@budomarket.net, lub drogą pocztową na adres:
   Budosprzet Sp. o.o.
   ul. Siemianowicka 105c
   41-902 Bytom
   z dopiskiem "Odstąpienie od umowy"


 2. ODEŚLIJ TOWAR
  Odeślij zwracany towar wraz z wypełnionym dokumentem zwrotu na adres:
  Budosprzet Sp. z o.o.
  ul. Siemianowicka 105c
  41-902 Bytom.

  UWAGA!
  • Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych do nas za pobraniem.
  • Koszt odesłania zwracanego towaru ponosi Kupujący.
  • Po przyjęciu przesyłki otrzymasz od nas email z informacją o rozpatrzeniu zwrotu.
  • Przesyłka nie może nosić śladów użytkowania.


 3. ZWROT PIENIĘDZY
  Zwrot środków zostanie dokonany w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu w naszym magazynie.
  Zwrot pieniędzy realizowany jest przelewem bankowym na numer konta, z którego dokonano płatności.